Kontakt

För att felanmäla eller kontakta styrelsen i ärende som inte är akuta, vänligen och använd formuläret längst ner. Frågan kommer att tilldelas den som är ansvarig för det området:

Styrelse

Ordförande  Axel Rusth
Sekreterare Therese Andersson
Kassör Jonas Bäck
Ledamot Anders Bergström
Suppleant Åsa Larsson
Suppleant Gunbritt Gustavsson

 

Styrelsens ansvarsområden (fördelas inom kort)

Ansvarsområde

Ansvarig

Ordförande: allmänna frågor/förslag, ansökningar gällande större
förändringar i lägenhet/trädgård, motioner till stämma, underhållsplan

Överlåtelse - nya medlemmar: mäklarkontakt, medlemskap

 Axel Rusth

Kassör: Ekonomisk förvaltning, kontakt Ekonomisk förvaltare och Varbergs Sparbank

Försäkringar

 Jonas Bäck

Sekreterare: protokoll, dokumentation, Sebohus-Nytt, medlemsförteckning, kölista parkering

 Therese Andersson

Teknisk förvaltning: el, vatten, värme, fibernät, ventilation, stambyten, etc

Sophantering .

Värmepanna

Brandskydd

Trädgård: markfrågor, snöröjning, fågelbon på tak

Anders Bergström

Anticimex

 Marie Lundin (ej styrelse)

Gemensamt förråd 

 Åsa Larsson

Tvättstuga

Morgan och Anette, 22:an (ej styrelse)

Trädgårdskärra – tömning

Anders Bergström

Hemsida