Kontakt

För att felanmäla eller kontakta styrelsen i ärende som inte är akuta var vänlig och använd formuläret längst ner. Frågan kommer att tilldelas den som är ansvarig för det området:

Ansvarsområde

Ansvarig

Ordförande: allmänna frågor/förslag, ansökningar gällande större
förändringar i lägenhet/trädgård, motioner till stämma, underhållsplan

Överlåtelse - nya medlemmar: mäklarkontakt, medlemskap

Trädgård: markfrågor, snöröjning, fågelbon på tak

Hemsida

Yvonne Måhnson

Vice ordförande

Lars Pettersson

Ekonomisk förvaltning – Kassör: kontakt Ekonomisk förvaltare och Varbergs Sparbank

Försäkringar

Simon Hansen

Sekreterare: protokoll, dokumentation, Sebohus-Nytt, medlemsförteckning, kölista parkering

Ulf Bäckström

Teknisk förvaltning: el, vatten, värme, fibernät, ventilation, stambyten, etc.

Lars Pettersson

Sophantering
Anticimex

Marie Lundin (ej styrelse)

Gemensamt förråd 

Simon Hansen

Värmepanna

 

Tvättstuga

Morgan och Anette, 22:an (ej styrelse)

Brandskydd

Anders Bergström

Trädgårdskärra – tömning

Anders Bergström